Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, PES, FP e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso académico 2021/22

Ven, 02/07/2021 - 14:58

Faise pública a Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2021-22.

PRAZO DE RECLAMACIÓN:

  • O prazo de reclamacións comeza o día 5 de xullo de 2020 e remata o día 9 de xullo de 2021, ambos incluídos.

  • As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código do procedemento ED 010A/2021).