Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22

Mér, 30/06/2021 - 09:26

Xúntase a Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22.