Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación da resolución provisional do concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería

Xov, 10/06/2021 - 15:13

O persoal concursante poderá presentar reclamación ás resolucións provisionais a través do órgano en que presentaron a súa instancia de participación no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Así mesmo, no mesmo prazo, o persoal participante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso entendendo que tal renuncia afecta a todas as peticións consignadas na súa solicitude de participación.

Estas reclamacións ou renuncias presentaranse polos procedementos a que alude a base décimo primeira.

Polo tanto o prazo será desde o día 11 de xuño ata o 24 de xuño, ambos incluídos.

No caso de que non lle permita efectuar a renuncia na aplicación de CXT pode empregar o modelo adxunto que debera envialo despois por calquera rexistro: telemático ou presencial.