Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de Educación para o 2021

Xov, 13/05/2021 - 08:00

Xúntase a Resolución do 5 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro).

PDF icon Orde de 19 de octubre de 2020 (DOG)

PDF icon Circular 7 / 2020

PDF icon Resolución do 12 de novembro de 2020: Composición da Comisión Avaliadora (DOG)

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 555

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 590

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 591

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 592

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 593

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 594

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 595

PDF icon Vacantes provisionais do Corpo 597

PDF icon Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados

PDF icon Resolución da adxudicación provisional de secundaria e outros

PDF icon Listaxe de persoas excluídas secundaria

PDF icon Resolución pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres

PDF icon Resolución da adxudicación provisional de primaria

PDF icon Listaxe de persoas excluídas primaria

PDF icon Resolución do 5 de maio de 2021 (Vacantes definitivas)

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 590

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 591

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 592

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 593

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 594

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 595

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 555

PDF icon Vacantes definitivas do Corpo 597

PDF icon Resolución da adxudicación definitiva de secundaria

PDF icon Resolución do 5 de maio de 2021 (DOG)

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 555

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 590

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 591

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 592

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 593

PDF icon Baremo definitivo. Corpo 594

PDF icon Anexo I: adxudicación definitiva de secundaria

PDF icon Anexo II: Expectativa de destino

PDF icon Anexo III: Listaxe definitiva persoas excluídas

PDF icon Resolución do 10 de maio de 2021: Resolución definitiva do concurso de traslados do corpo de mestres (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Resolución do 10 de maio de 2021 (DOG)

PDF icon Instrucións para a toma de posesión do profesorado