Publicación da resolución, adxudicación definitiva e lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e de PES, para cubrir prazas nos centros de educación e promoción de adultos

Mar, 13/04/2021 - 10:32

Xúntase a Resolución, adxudicación definitiva e a lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario,  para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.