Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, Navegación e instalacións mariñas

Ven, 26/02/2021 - 09:45

Resolución do 25 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109).

Achéganse resolución, o baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas.