Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de centros seleccionados e excluídos para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante os cursos 2020/21 e 2021/22

Ven, 19/02/2021 - 14:20
Digicraft en tu Cole
Digicraft en tu Cole

Xúntase a Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante os cursos 2020/21 e 2021/22.

Os centros disporán de 5 días hábiles para efectuar as alegacións, reclamacións ou renuncias a esta resolución que consideren procedentes. Aos efectos de axilizar o proceso, debe remitirse copia escaneada da reclamación ou renuncia e da documentación presentada nos rexistros establecidos ao enderezo de correo electrónico digicraft@edu.xunta.gal