Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas

Mar, 02/02/2021 - 14:05

Resolución do 2 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109).

Achéganse resolución, o baremo provisorio e a relación provisorias de persoas excluídas.