Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria de axudas para o fomento do galego nos centros de ensino públicos para o curso 2020/21

Ven, 15/01/2021 - 09:55

Publicada a Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento PL500A).

  •  O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada na base sexta será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Menú Advertisement

Bolsas

Sen términos