Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución provisional Clubs de lectura 2020/21

Mar, 01/12/2020 - 13:24

Achégase a Resolución Provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 1 de decembro de 2020, pola que se dá a coñecer a relación de centros que reciben asignación para o funcionamento de clubs de lectura, segundo convocatoria de 29 de outubro de 2020, a través da cal se incentiva esta actividade de fomento da lectura en centros de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que acollen ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial para o curso 2020/21.

Ábrese un prazo de cinco días naturais para a presentación de alegacións ou renuncias no seu caso.