Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2011/2012

Mar, 13/09/2011 - 11:39

Xúntase a Orde de 1 de setembro pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2011/2012.