Instrucións para a realización, dentro do curso 2019/2020, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/2021

Lun, 09/03/2020 - 11:07

Resolución do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21.