Resolución definitiva dos centros seleccionados para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de primaria e secundaria, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo FSE

Xov, 13/02/2020 - 11:40

Xúntase a Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros seleccionados, conforme o disposto no apartado noveno da Resolución do 19 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

NOTA: Os anexos da Resolución definitiva están ordenados por código de centro.