Proposta provisional de resolución de centros seleccionados e excluídos para participar nos plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación para o curso 2011/2012 (Orde do 13 de maio de 2011, DOG do 27)

Mér, 27/07/2011 - 14:15

Xúntase a proposta provisional de resolución de centros seleccionados e excluídos para participar nos plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación para o curso 2011/2012 (Orde do 13 de maio de 2011, DOG do 27)