Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe definitiva para a cobertura de interinidades e substitucións do corpo de mestres no curso académico 2019/2020

Mér, 05/02/2020 - 15:55

Resolución do 5 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproban as listas definitivas e as relacións definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019-2020 correspondentes correspondentes ás especialidades do corpo de mestres.