Subdirección Xeral de Recursos Educativos Complementarios

Responsable:

Ana Ornilla Guillamón

Teléfono:

981 54 44 92

Email:

rec.santiago [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela