Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria para a incorporación de novos centros ao bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2019/2020

Ven, 28/06/2019 - 13:48
Xúntase a listaxe provisional de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2019-2020.