Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para mantemento de vehículos (591209)

Mar, 09/04/2019 - 13:04

Resolución do 9 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de mantemento de vehículos (591209).

  • Prazo para formular reclamacións de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución non portal educativo