Proposta da comisión avaliadora de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+

Ven, 05/04/2019 - 18:23

Proposta da comisión avaliadora de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participan en Erasmus Estudos no curso 2018/2019.