Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455)

Xov, 14/03/2019 - 14:13

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas,especialidade de literatura dramática (594455)

  • Prazo de reclamacións de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución