Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004)

Ven, 15/02/2019 - 13:52

Resolución do 14 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboracióndunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

  • Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.