Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades para a especialidade de linguaxe musical (594460)

Ven, 15/02/2019 - 13:34
Resolución do 15 de febreiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento proento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).
  • Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.