Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Próxima publicación da Orde de convocatoria 2019

Ven, 21/12/2018 - 15:38
Xúntase o borrador da Orde pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019.
Máis información: