Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de expresión corporal (594449)

Mar, 04/12/2018 - 13:37

Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas,especialidade de expresión corporal (594449).

  • O prazo para formular solicitudes remata o día 13 de decembro (incluído)