Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019

Ven, 30/11/2018 - 13:12
Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019

Publícase a listaxe definitiva dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/19.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Menú Advertisement

Plan Proxecta

Sen términos

Colectivo

Sección