Execución do muro de contención do IES Pazo da Mercé (As Neves)

Documentación do proxecto.