Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431)

Mar, 30/10/2018 - 08:58

Xúntase  a Resolución do 29 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431).

  •   O prazo para formular solicitudes será o comprendido entre o 31/10/2018 e o 07/11/2018,   ambos incluídos.