Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004)

Mér, 10/10/2018 - 13:14

Resolución do 10 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

  •  O prazo para formular solicitudes é o comprendido entre o 11/10/2018 e o 18/10/2018