Procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013)

Mér, 03/10/2018 - 19:35

Xúntase a Resolución do 2 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013).

  •   O prazo para formular solicitudes será o comprendido entre o 04/10/2018 e o 10/10/2018, ambos incluídos.