Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/2019

Lun, 10/09/2018 - 12:54
Xúntase a listaxe definitiva de centros admitidos no programa Pluribach para o curso 2018-2019.