A Secretaría Xeral Técnica exerce as competencias e funcións determinadas no Decreto 119/1982, do 5 de outubro e no Decreto 11/1984, do 25 de maio, así como aquelas que lle están atribuídas pola normativa vixente e as que lle sexan delegadas ou encomendadas polo titular da consellería.

Responsable:

Jesús Oitavén Barcala

Teléfono:

981 54 44 16
981 54 44 17

Fax:

981 54 54 43

Email:

sxt [dot] cultura [dot] educacion [at] xunta [dot] es

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela