Convócase un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006)

Xov, 19/04/2018 - 14:49

Xúntase a Resolución do 19 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006).  

  •   O prazo para a presentación de solicitudes será o comprendido entre o 20/04/2018 e o 26/04/2018, ambos incluídos.