Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos (590124), de instalacións electrotécnicas (591206) e especialidades de italiano (592012)

Lun, 16/04/2018 - 15:30

Xúntase a Resolución do 16 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos (590124), no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de instalacións electrotécnicas (591206) e no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de italiano (592012)

  • O prazo para formular solicitudes é o comprendido entre o 17-04-2018 e o 23-04-2018 ambos incluídos