Reforma e ampliación do CEIP das Fontiñas (Santiago de Compostela)

Documentación do proxecto.