Listaxes coas puntuacións provisionais (período extraordinario) dos solicitantes admitidos e excluídos das prazas de residencia nos CRDs da Coruña e Ourense para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017

Ven, 07/10/2016 - 08:52

Resolución do 7 de outubro de 2016 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais das persoas admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios  socioeconómicos) e a puntuación  total por orde descendente, e a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, correspondentes ao período extraordinario, de acordo co previsto no artigo 32 da Orde do 25 de maio de 2016 pola que se convocan prazas de residencia en período extraordinario nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2016/2017 (DOG 108, do 8 de xuño de 2016).

  • Prazo para presentar reclamación: 2 días hábiles (10 e 11 de outubro de 2016), que deberán dirixirse ao respectivo Centro Residencial Docente.