Plan de Formación en Atención Temperá 2016

Mar, 05/07/2016 - 13:59
Plan de Formación en Atención Temperá 2016
Plan de Formación en Atención Temperá 2016

En cumprimento do "Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá" preséntase o Plan de Formación en Atención Temperá 2016 segundo o obxectivo 2.1 do protocolo: "Promover a realización dun plan anual de formación continua en relación coa atención temperá".

Trátase de responder ás necesidades e demandas de formación dos recursos humanos da rede de atención temperá.