Publicación das puntuacións definitivas e relación de excluídos nas especialidades de francés, navegacións e instalacións mariñas, procesos e medios de comunicación, fabricación e instalación de carpintería e moble, produción de artes gráficas, soldadura

Mér, 13/04/2016 - 08:45

Xúntase o Anuncio do 4 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de francés (590010), navegación e instalacións mariñas (590109) e procesos e medios de comunicación (590119) do corpo de profesores de ensino secundario, e nas especialidades de fabricación e instalación de carpintaría e moble (591204), produción de artes gráficas (591223), soldadura (591228) e técnicas e procedementos de imaxe e son (591229) do corpo de profesores técnicos de formación profesional, cuxa apertura foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro e modificada no Diario Oficial de Galicia do 11 de febreiro de 2016.