Resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/2016

Mar, 01/12/2015 - 13:14

Xúntase a Resolución provisional das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/2016

  • Contra esta resolución provisional poderanse formular alegacións e achegar os documentos que se consideren pertinentes no prazo de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no portal educativo.