Obra de reparación e substitución da cuberta do IES Universidade Laboral (Ourense)

Documentación do proxecto.