Resolución definitiva das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/2015

Lun, 05/01/2015 - 10:40

Xúntase a Orde do 19 de decembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15