Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións definitivas das prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe

Mér, 05/11/2014 - 08:40

Xúntase o Anuncio do 23 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación definitiva de excluídos nas listas abertas no corpo de mestres na especialidade de Audición e Linguaxe.

Menú Advertisement

Interinidades e substitucións

Sen términos