Convocadas as axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014

Mar, 05/08/2014 - 09:15

Xúntase a Orde do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria.

  • O prazo de presentación de solicitudes para a modalidade A será do 15 de outubro ao 14 de novembro de 2014 e para a modalidade B dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.
PDF icon Orde do 24 de xullo de 2014: Axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral (Plan I2C) (DOG)PDF icon Listaxe de solicitudes admitidas e excluídas provisionalmente na convocatoria de axudas posdoutorias 2014, modalidade B PDF icon Listaxe definitiva de solicitudes admitidas das axudas de apoio á etapa posdoutoral, modalidade BPDF icon Resolución do 24 de setembro de 2014: Adxudicación das axudas do anexo II, modalidade B (DOG)PDF icon Listaxe de solicitudes admitidas e excluídas provisionalmente na convocatoria de axudas posdoutorais 2014, modalidade APDF icon Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas na convocatoria de axudas posdoutorais 2014, modalidade APDF icon Proposta de concesiónPDF icon Proposta de lista de agardaPDF icon Solicitudes desestimadas que non entran na listaxe de concedidos nin de agardaPDF icon Solicitudes que non chegaron á puntuación mínimaPDF icon Resolución do 8 de abril de 2015: Adxudicación das axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 24 de xullo de 2014 (DOG)PDF icon Resolución do 3 de xullo de 2015 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 8 de abril de 2014 (DOG)PDF icon Resolución do 14 de xullo de 2015, pola que se modifican parcialmente a Resolución do 3 de xullo e a do 8 de abril de 2015 (DOG)PDF icon Instrución 4/2016, referente á avaliación de fin de contrato das axudads posdoutorais, modalidade B 2014PDF icon Resolución do 20 de setembro de 2016: Resultado da avaliación do persoal investigador das axudads posdoutorais modalidade BPDF icon Instrución 1/2017,do 25 de xaneiro:Inicio do procedemento de avaliación do rendemento da fase de estadía do persoal investigadorPDF icon Resolución do 12 de abril de 2017, pola que se completa a do 20 de setembro de 2016 pola que se dispón a emisión da...PDF icon Resolución do 19 de abril sobre a avaliación da fase de estadía (Modalidade A)PDF icon Resolución do 26 de xullo sobre a avaliación da fase de estadía (Modalidade A)PDF icon Resolución do 28 de setembro sobre a avaliación da fase de estadía (Modalidade A)PDF icon Instrución 1/2018, do 1 de febreiro: Inicio do procedemento de avaliación final do rendemento do persoal investigadorPDF icon Resolución do 6 de abril de 2018: Certificación que recolle o resultado da avaliación do rendemento do persoal investigadorPDF icon Instrución 4/2019, de avaliación do rendemento da modalidade A das axudas posdoutorais de 2014 das persoas ás que se lles....PDF icon resolución da avaliación final da modalidade A das axudas posdoutorais de 2014