Modificación da Orde pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, PCPIs e ciclos formativos de graos medio e superior

Mar, 17/09/2013 - 09:00

Xúntase a Orde do 30 de agosto de 2013 pola que se modifica a Orde do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior, e se corrixen erros.