Concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, ESO, educación especial, PCPIs e ciclos formativos de graos medio e superior

Mér, 14/08/2013 - 08:40

Xúntase a Orde do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior.