Programa CUALE
Programa CUALE

Programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado como preparación para as probas de certificación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas.

28/03/2016 | 09:10

Xúntase a Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de...

09/09/2015 | 16:17

Xúntanse a listaxe definitiva de centros autorizados para a incorporación ao programa CUALE o...

24/07/2015 | 11:31

Xúntanse as Listaxes provisionais de centros autorizados e excluídos para a...

09/09/2014 | 16:05

Xúntanse as Listaxes definitivas de centros autorizados e excluídos no programa de formación...

24/07/2014 | 10:22

Xúntanse as Listaxes provisionais de centros autorizados e excluídos no programa de formación...

Páginas