Normativa

Para obter información detallada sobre a normativa que regula todo o ámbito da igualdade pódese consultar a seguinte ligazón dentro do portal da Secretaría Xeral de Igualdade.

No ámbito educativo cómpre salientar a importancia do estipulado nos seguintes documentos:

Desde o punto de vista do desenvolvemento curricular, pódense consultar os seguintes documentos:

  • Currículo da materia de libre configuración autonómica "Igualdade de Xénero" (1º ou 2º da ESO). Carga lectiva: 1 hora.
  • Currículo da materia de libre configuración autonómica "Coeducación para o Século XXI" (1º de bacharelato). Carga lectiva: 2 horas.

Tema