Secundaria

Cadro de distribución horaria

 

Acceso ao currículo completo de cada materia/ámbito ou ao currículo de cada materia/ámbito en cada un dos cursos

Materias obrigatorias
Bioloxía e Xeoloxía            
Educación Física        
Educación en Valores Cívicos e Éticos              
Educación Plástica, Visual e Audiovisual            
Física e Química            
Lingua Castelá e Literatura        
Lingua Estranxeira        
Lingua Galega e Literatura        
Matemáticas          
         Matemáticas A              
         Matemáticas B              
Música            
Proxecto Competencial        
Segunda Lingua Estranxeira            
Tecnoloxía e Dixitalización            
Xeografía e Historia        
                 
Programa de Diversificación Curricular          
Ámbito Científico - Tecnolóxico             
Ámbito Lingüístico e Social            
                 

 

Materias de opción
Bioloxía e Xeoloxía              
Dixitalización              
Economía e Emprendemento              
Expresión Artística              
Física e Química              
Formación e Orientación Persoal e Profesional              
Latín              
Música              
Segunda Lingua Estranxeira              
Tecnoloxía              
                 

 

Materias optativas
Cultura Clásica             3º 
Cultura Financeira             3º   
Educación Dixital             3º   
Filosofía              
Intelixencia Artificial para a Sociedade              
Oratoria              
Segunda Lingua Estranxeira             3º