Formación profesional - Fondo social europeo 2007-2013

Lun, 13/09/2010 - 10:58

No novo programa operativo do Fondo Social Europeo (2007-2013) a Administración educativa contempla as operacións (actuacións) que teñen como finalidade ampliar e mellorar a inversión en capital humano.

Información sobre as actuacións

Documentos 2007-2013

  • Criterios de imputación de gastos indirectos

  • Documentos nacionais de programación

  • Formularios

  • Gastos de funcionamento

  • Manual operativo para xustificación FSE

  • Normativa FSE e publicidade

  • Ligazóns de interese: