Acción titorial
Acción titorial

A acción titorial está intrinsecamente vinculada á función docente. A titoría convértese no eixo da función orientadora, ao entender a orientación como o acompañamento e o asesoramento do alumnado ao longo do período escolar como un proceso continuo e dirixido ao desenvolvemento integral de todo o alumnado e a todos os niveis.

Neste espazo dedicado á “titoría educativa” preténdese ofrecer unha serie actuacións, recursos e medios á comunidade educativa coa intención de favorecer a participación do alumnado en temáticas do seu interese, facilitando a organización dun espazo e tempo para o coñecemento de cada alumn@ titorado, considerado individualmente e en grupo a fin de intervir axudándolles no seu proceso de crecemento persoal e social.

Plan de Formación en Atención Temperá 2016
04/07/2016 | 14:06
En cumprimento do "Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá" preséntase o Plan de Formación en Atención Temperá 2016 segundo o...
04/05/2016 | 13:16
O Ministerio de Empleo e Seguridade Social, a través do Observatorio Español do Racismo e a Xenofobia (OBERAXE), e coa colaboración do Centro Nacional de Innovación e...
Logo do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
17/02/2016 | 10:41
Relaciona é un proxecto para o fomento da igualdade entre mulleres e homes e a prevención da violencia de xénero desde o ámbito escolar. Está dirixido ao profesorado mediante a...
Cartel da publicación
27/11/2015 | 13:24
O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades acaba de publicar este documento co obxectivo de construír un instrumento de referencia na análise e proposta de...
31/01/2014 | 12:00
O absentismo escolar é un problema ao que os centros educativos teñen que facer fronte dun xeito directo e permanente, e é motivo de preocupación, tanto para a comunidade...
A Consellería de Cultura e Educación pecha o desenvolvemento da lei para a convi
18/09/2013 | 13:02
O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, presentou esta mañá o Decreto polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de...
Proxecto Relaciona
04/04/2013 | 14:20
Relaciona é un proxecto para o fomento da igualdade entre mulleres e homes e a prevención da violencia de xénero desde o ámbito escolar, dirixido ao profesorado, mediante a súa...
Soñador@s Solidari@s
04/04/2013 | 13:51
Contido didáctico interactivo creado para a campaña "Mulleres soñadoras" da Fundación "Taller de Solidaridad", ONG de ámbito estatal, independente e sen ánimo de lucro. Este...
02/04/2012 | 14:37
"Dairas" do IES Manuel García Barros, A Estrada - Pontevedra (1º Premio na Categoría Secundaria/Bacharelato) Dairas, unha curtametraxe de animación stop-motion, pretende unha...
Acción Titorial
18/12/2011 | 15:23
A acción titorial está intrinsecamente vinculada á función docente. A titoría convértese no eixo da función orientadora, ao entender a orientación como o acompañamento e o...