Contacto

Asesoría de Programas Educativos

CPInnova

Asesoría de Programas educativos
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela

Correo electrónico: programaseducativos@edu.xunta.gal

Teléfonos: 881 997 426 // 981 540 287